Skrzat polny paprotka b015

Skrzat polny paprotka

Symbol: b015

Wymiary: 60x60x70 cm

Zasilanie: 230V