Koncepcja/Design

Na początku jest koncepcja. Dobra i odnosząca sukcesy atrakcja zawsze jest wynikiem kreatywności jej twórców I zaspokaja potrzeby ludzi w niej uczestniczących. Dostosowując projekt do posiadanego budżetu, nadzorujemy wszystkie fazy projektu lub tworzymy całe masterplany parków rozrywki, centrów zabaw, pałaców strachów lub pojedynczych scen.